Hôm nay những bạn hãy cũng tiếng hoa giao tiếp cơ bản tại Chinese thư giãn qua mẩu truyện cười nhé. Ad tin rằng nó sẽ giúp đầu óc các bạn thảnh thơi sau những giờ học hay làm việc căng thẳng đấy nhé! 学生:“不知道!” 英文女教师:“看我鼻子的两边是什么?” 学生:“是雀斑!” /Yīngwén nǚ jiàoshī:“Eye, shì shénme dōngxī?” Xuéshēng:“Bù zhīdào!” Read More →